Izvještaji sa skupština: 2015

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 29.12.2015. godine

 

Telekom Srpske a.d. Banja Luka 07.12.2015. godine

 

JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 19.11.2015. godine

 

Rudnik soli Tuzla d.d. Tuzla 20.10.2015. godine

 

Energoinvest d.d. Sarajevo 20.10.2015. godine

 

FDS d.d. Sarajevo 28.10.2015. godine

 

BAGS Energotehnika d.d. Vogošća 23.10.2015. godine

 

BH Telecom d.d. Sarajevo 21.09.2015. godine

 

JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 31.08.2015. godine

 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 26.08.2015.

 

Prevoz radnika Kreka 14.08.2015. godine

 

ASA Osiguranje d.d. Sarajevo 14.05.2015. godine

 

BAGS Energotehnika d.d. Vogošća 30.06.2015. godine

 

BAGS Energotehnika d.d. Vogošća 23.02.2015. godine

 

BH Telecom d.d. Sarajevo 25.06.2015. godine

 

Bosnalijek d.d. Sarajevo 24.07.2015. godine

 

Bosnalijek d.d. Sarajevo 18.06.2015. godine

 

Energoinvest d.d. Sarajevo 29.06.2015. godine

 

FDS d.d. Sarajevo 15.07.2015. godine 

 

GS-TMT d.d. Travnik 26.06.2015. godine 

 

Hoteli Ilidža d.d. Ilidža 25.06.2015. godine 

 

IKB d.d. Zenica 29.06.2015. godine 

 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 25.06.2015. godine

 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 26.02.2015. godine 

 

JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 29.06.2015. godine 

 

Moja Banka d.d. Sarajevo 07.05.2015. godine 

 

Prevoz radnika Kreka d.d. Tuzla 09.06.2015. godine 

 

Telekom Srpske a.d. Banja Luka 05.06.2015. godine

 

 

Izvještaji sa skupština: 2015