Obavještenje o sazivanju XXV (redovne) Skupštine-ZIF