Pages-post

DUF Blago

novac

Osnovne informacije   Naziv:  Društvo za upravljanje fondovima „BLAGO“ d.o.o. Sarajevo       Adresa: Bulevar Meše  Selimovića 16, 71000 Sarajevo Skraćeni naziv:  Blago d.o.o. Sarajevo Osnovni kapital: 1.250.000,00 KM       Društvo za upravljanje fondovima Blago d.o.o. Sarajevo  je osnovano

ZIF prevent INVEST

biljka

Osnovne informacije Naziv: Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo   Adresa: Bulevar Meše Selimovića 16, 71000 Sarajevo     Skraćeni naziv: ZIF „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo Vrsta fonda: Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Osnovni kapital: 79.766.598,15

Portfolio

Portfolio ZIF prevent INVEST d.d. Sarajevo na dan: 30.09.2019. godine  Portfolio ZIF prevent INVEST d.d. Sarajevo na dan: 30.06.2019. godine  Portfolio ZIF prevent INVEST d.d. Sarajevo na dan: 31.03.2019. godine  Portfolio ZIF prevent INVEST d.d. Sarajevo na dan: 31.12.2018. godine