FATCA

FATCA propisi u Zatvorenom investicijskom fondu „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo

Vlasti SAD su usvojile propis FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act 18. marta 2010. godine koji je stupio na snagu 01. jula 2014. godine, u cilju sprječavanja utaje poreza od strane njihovih državaljana. Svrha FATCA propisa je prikupljanje informacija u pogledu američkih poreskih obveznika koji investiraju kroz strane finansijske institucije i inostrane subjekte. S tim u vezi nametnuta je obaveza stranim finansijskim institucijama da vrše identifikaciju američkih državljana i američkih poreznih obveznika i izvještavaju o njima Porezne vlasti SAD – Internal Revenue Service – IRS.

ZIF „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo, kojim upravlja DUF „Blago“ d.o.o. Sarajevo, izvršio je registraciju pri IRS sa statusom „Participating Financial Institution not covered by an IGA“ i dobio broj 8YYLKR.99999.SL.070 kao „Global Intermediary Identification Number – GIIN, te preuzeo obavezu postupanja po FATCA propisu.