Izvještaji sa skupština: 2014

 

ASA Osiguranje d.d. Sarajevo 18.09.2014. godine

 

ASA Osiguranje d.d. Sarajevo 18.06.2014. godine

 

ASA Osiguranje d.d. Sarajevo 05.02.2014

 

ASA Osiguranje d.d. Sarajevo 28.11.2014

 

BAGS Energotehnika d.d. Vogošća 11.07.2014. godine

 

BAGS Energotehnika d.d. Vogošća 17.04.2014. godine

 

BH Telecom d.d. Sarajevo 04.09.2014. godine

 

BH Telecom d.d. Sarajevo 08.05.2014. godine

 

BH Telecom d.d. Sarajevo 31.10.2014. godine

 

Bosnalijek d.d. Sarajevo 23.05.2014. godine

 

Bosnalijek d.d. Sarajevo 15.04.2014. godine

 

Bosna Reosiguranje d.d. Sarajevo 26.09.2014

 

Bosna Reosiguranje d.d. Sarajevo 17.04.2014. godine

 

Energoinvest d.d. Sarajevo 27.11.2014. godine

 

Energoinvest d.d. Sarajevo 26.06.2014. godine

 

Energoinvest d.d. Sarajevo 24.04.2014. godine 

 

FDS d.d. Sarajevo 02.09.2014. godine 

 

GS-TMT d.d. Travnik 04.06.2014. godine 

 

Hoteli Ilidža d.d. Ilidža 12.06.2014. godine 

 

HT d.d. Mostar 02.10.2014. godine

 

HT d.d. Mostar 11.06.2014. godine

 

IKB d.d. Zenica 29.10.2014. godine

 

IKB d.d. Zenica 28.05.2014. godine 

 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 24.07.2014. godine

 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 26.06.2014. godine

 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 29.05.2014. godine

 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 27.02.2014. godine 

 

JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 30.06.2014. godine

 

Klas d.d. Sarajevo 07.04.2014. godine

 

Klas d.d. Sarajevo 26.05.2014. godine

 

Moja Banka d.d. Sarajevo 30.05.2014. godine

 

Prevoz radnika Kreka d.d. Tuzla 20.06.2014. godine 

 

Rudnik soli Tuzla d.d. Tuzla 23.06.2014. godine

 

Telekom Srpske a.d. Banja Luka 05.12.2014. godine

 

 

Izvještaji sa skupština: 2014